Ready Stok Per 13 Juli 2010 Khusus Abaya

Abaya Nimo L = 2

Abaya Pelangi

Abaya Rangda

Abaya Black Flo

Abaya Sarie 7 pcs Merah/Pink M, XL, 2L = 2, Biru L = 2, XL

Longdress Lavenda

Abaya Rempel Rosa 6 pcs

Abaya Maron Krah V 4 pcs, Krah Hem 6 pcs

Abaya Ribbon 6 pcs

Abaya Griva 6 pcs

Abaya Popon 11 pcs

Abaya Etnic 5 pcs

Longdress Flora 15 pcs

Longdress Faundra 2 pcs

Abaya Ramida 3 pcs

Abaya Hanim / Minna 3 pcs

Abaya Batik V Argee

Abaya Seroja